Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Usklađenje

Usklađenje se provodi na onim česticama kod kojih se ne poklapaju upisi u katastru i zemljišnoj knjizi u pogledu površine čestica, oblika čestica i upisanosti objekata.

Za razlike kod upisanosti objekata vidi pod: "Geodetske usluge | Upis objekta u zemljišnu knjigu".

Preduvjet za izradu elaborata usklađenja je da stanje u katastru odgovara stanju u naravi.

Najčešće se izrađuje za katastarske općine koje imaju dvostruku izmjeru (jedni brojevi u katastru, drugi u zemljišnoj knjizi), pri čemu je kroz povijest provedena neka promjena u katastarskom operatu, a nije u zemljišnoj knjizi.

U iznimnim situacijama se može izraditi i elaborat kojim se stanje u katastru ispravlja prema stanju u zemljišnoj knjizi u slučaju kad stanje u naravi odgovara stanju u zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi (usklađenje) se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured.

Na primjeru je prikazana čestica koja je kroz povijest u katastarskom operatu podijeljena na dva jednaka dijela, dok je u zemljišnoj knjizi i dalje ostala jedna čestica. Podjela na katastarskom planu odgovara stanju u naravi, te se stoga mogao izraditi geodetski elaborat usklađenja pri čemu su i u zemljišnoj knjizi formirane dvije čestice. Geodetski elaborat u ovom slučaju sadrži dokaz da stanje u katastarskom planu odgovara naravi te dokumentaciju za provedbu u zemljišnoj knjizi.