Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga (PGP) je položajni i visinski prikaz terena, uklopljen/preklopljen u katastarski plan i izrađen u odgovarajućem mjerilu.

Posebna geodetska podloga se izrađuje prije projektiranja i služi kao temelj pri projektiranju.

Izmjera u svrhu izrade PGP-a obuhvaća položajnu i visinsku izmjeru stvarnog stanja na terenu što uključuje prometnice, objekte, ograde, vodove, objekte vodova, vode, međne oznake i sl. Izmjereno stanje na terenu se potom uklapa/preklapa s katastarskim planom i predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured.

Ovjereni primjerak Posebne geodetske podloge se predaje naručitelju u analognom i digitalnom obliku kako bi se mogao koristiti za projektiranje.

Posebna geodetska podloga više nije predviđena Zakonom o gradnji (NN 153/2013). Posebnu geodetsku podlogu je potrebno izraditi ukoliko ste predali zahtjev za Rješenje o uvjetima građenja ili Lokacijsku dozvolu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, odnosno prije 31.12.2013. Posebnu geodetsku podlogu je zamijenila 1. faza Geodetskog projekta.