Katastar i zemljišna knjiga:

Lokalna samouprava, izdavanje dozvola i prostorni planovi:

Informacijski sustav prostornog uređenja (MGIPU):

Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske je preglednik prostornih podataka na kojem se, između ostalog, mogu vidjeti prostorni planovi za cijelo područje RH (klikom na pločicu Važeći planovi), kao i aviosnimka (digitalna ortofotokarta) nastala prije 15.02.1968. koja služi za dokazivanje izgrađenosti zgrade prije 15.02.1968. i za ishođenje uporabnih dozvola (klikom na pločicu DGU podloge, pa na Digitalna orto-foto karta 1968). Omogućeno je pretraživanje po broju katastarske čestice ili po naselju.

Legalizacija:

Zakoni i pravilnici: