Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Ispravak međa

U slučaju kad katastarski operat ne odgovara naravi (npr. oblik i površina katastarske čestice se razlikuju), a nije potrebno izraditi neki drugi elaborat (npr. upis objekta, parcelaciju), moguće je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica kojim će se u katastarski operat ucrtati stvarni oblik katastarske čestice i upisati stvarna površina katastarske čestice.

Površina katastarske čestice između upisa u katastarskom operatu i naravi se smije razlikovati maksimalno 20%, odnosno do 1000m2 kod planova izrađenih grafičkom metodom (npr. mjerilo plana = 1: 2880) ili maksimalno 5%, odnosno do 500m2 kod planova koji nisu izrađeni grafičkom metodom (npr. mjerilo plana = 1: 1000).

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica se najčešće izrađuje kada je kroz povijest došlo do promjena međa katastarske čestice (npr. zamjene) koje nikad nisu provedene kroz katastarski operat.

U sklopu izrade elaborata se sastavlja zapisnik o međama kojeg potpisuju nositelji prava na predmetnim i susjednim katastrskim česticama (posebno oni prema čijim česticama dolazi do promjene toka međa).

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured, te se provodi nakon ovjere po posebnom zahtjevu.

Izmjena međa prema navedenim kriterijima se može provesti i kroz bilo koji drugi elaborat (npr. parcelaciju ili upis objekta), a standardno se provodi u sklopu geodetskog projekta.

Ukoliko su razlike u površini veće od dozvoljenih (a nije riječ o grešci u vođenju katastarskog operata), međe se ne mogu mijenjati na ovaj način.